DiMaker DiMaker Jaka różnica?

Automatyczne
tworzenie i wysyłka
certyfikatów i dyplomów i innych dokumentów

Otwórz aplikację

Głównie dla osób organizujących olimpiady, konkursy, szkolenia i dla wszelkich organizacji. Szybkie tworzenie i wysyłanie plików z danymi osobowymi odbiorców.

Nam ufają

Arkusze Google

Wygodny edytor

Etykieta uwierzytelniająca

Dodaj etykietę potwierdzającą oryginalność do każdego pliku. QR kod na etykiecie zawiera unikalny link, który prowadzi do specjalnej strony w Twojej witrynie.

Osoba, która zobaczy Twój certyfikat może zeskanować kod QR, przejść na Twoją stronę internetową i zobaczyć informacje o certyfikacie, np. komu został wydany.

0.05

Tak, tylko 0.05zł za plik.

Jeśli pliki muszą być wysłane mailem,
to +0.05zł za każdy mail.

Płacisz tylko za użytkowanie.
Brak miesięcznych opłat abonamentowych.

12 000
plików na godzinę

DiMaker działa non-stop 24/7

Nie musisz mieć włączonego komputera ani otwartego okna przeglądarki.
Chcesz szybciej? Skontaktuj się z nami!

Czy chcesz zacząć?

Otwórz Otwórz aplikację