DiMaker DiMaker В чём разница?

Typeform-мен интеграциясы

Баспа әлеудегі машиналық оқу қолданылғанда құжаттамалардың түсініктемелері аударылады.

Typeform-ден берілген барлық деректерді алу және бір опростан кейін дипломдар мен сертификаттарды автоматты түрде жасау және жіберу. Опроспен табылған кез келген деректер готов диплом немесе сертификатқа қойылады.

Өзгерістерді қосу

Typeform-да қажетті сұрақтың ішінде, деректерді документтің ішінде реттеу керек жауапты көрсетіңіз. Содан кейін ID-ні (block= кейынестік тексттегінен кейінгі мәтін) адрес жолдың көбінен көшіріңіз.

Typeform-да опрос өткенінің сертификатын жасау - сұрақтың ID-сы Typeform-да сұрақ ID-сы

Содан кейін, документте анықтамалық өрісті қосыңыз және онымен осы ID-ге тең сияқты белгілі перемені қосыңыз (мүмкіндігі бар ID-мен % белгісімен). Осы сұраққа берілген жауап орналастырылады. Сіз мәтін форматтауын бастапқыш теңдеуі үшін орнатуға болады.

Typeform-да опрос өткенінің сертификатын жасау - документ тері DiMaker-дегі документ ID-мен

Сіз тек мәтіндік блогдарды және перемендерді қоса аласыз. DiMaker-дің Typeform-дан алуы мүмкін: Short Text, Long Text, Phone Number, Email, Website, Number, Date, Ranking, Option Scale, Rating, Matrix, Multiple Choice, Yes / No.

Кызығушылықты ID

Өзгерістермен жұмыс жасау үшін, Typeform-да опросны көрсетіп, "Блоктаулықтар" бетіне кіріп, түсіндіруге мүмкін ID-лерді реттеуге болады (әріптің соңындағы немесе түсіндірген білетінмейтін атын).

Typeform-да опрос өткенің сертификатын жасау - Блоктаулықтар Typeform-да блоктаулықтар

Осы жағдайда, DiMaker-дегі документте сыртқы арқылы осы знактарды (% белгісімен ID мисалы %last_name) пайдалана аласыз.

Typeform-да опрос өткенің сертификатын жасау - документ тері DiMaker-дегі документ ID-мен

Веб-хук жасау

Typeform формасынан мәліметтерді алу үшін веб-хук қосу қажет. Typeform-дағы өрісінде жасап, "Қосу" - "Веб-хуктар" дегенімен басыңыз. Сондай-ақ, "Веб-хук қосу" дегенімен басыңыз.

Typeform-да опрос өткен соң куәлікті жасау - веб-хук қосу Typeform-да веб-хук қосу

Веб-хукты қосу уақытында Endpoint (қол жетімді нүкте) дұрыс көрсету маңызды.

https://dimaker.app/api/v1/typeform-create/

Алда жасау кезінде көзіңізде болатын өрістерді қосу маңызды:

 • secure*

  "API токендер" бетінен алуға болатын токен (36 таңбалы жол, жолдасу).

 • doc_id*

  Файл құрудың мүмкіндігі бар документтың ID-сы (36 таңба), алдын ала жасалғаннан кейін документтің мекен-жайында алуы мүмкін. ID-ның түріңіз документты ашқан жерде мекен-жайда тұрса дәлелдейді. Документ өшіруге келмесе де, өзінің қолданылған қабырғасында болуы мүмкін.

 • mail_id

  Электрондық поштамен жіберу үшін мәліметтер формасының (36 таңба) сыртқы тізімінен шаблонның ID-сы. Шаблон ашық болғанда, мекен-жайда да оның ID-сы болады. Егер бұл өрісті жібермек келсе, онда хабар жіберілмейді.

 • email_send

  Файлмен електрондық поштамен енгізу уақыты. Келесі мүмкініеттермен пайдалануға болады:
  onfinish - барлық файлдар жасалған кейін барлық хаттарды жіберу (әдетте)
  oncreate - файл жасалғанда хаттар жіберуге тыйым салатын уақыт. Файл құрылғанда бір файл болса, onfinish және oncreate бірдей.
  timeout - уақыт интервалындан кейін хаттарды жіберу. Бұл сәтті жұмыс істеу үшін екі параметрді енгізуге міндетті:
  email_timeout_value - хаттарды жіберуға эрекшеленген уақыт интервалдық саны, бүтін сан
  email_timeout_value - уақыт интервалының бағдарламасы. "м" (минут), "h" (сағат), "d" (күн) мүмкін.
  Немесе хаттарды жіберуге точно уақытты енгізу үшін, email_timeout_timestamp құтқарысында уақытын unix time пішімінде енгізу қажет. Timeout және email_timeout_timestamp() құтқары стандалған кезде ен көбірекке тиістік береді.

 • folder_id

  Файлдардың сақталатын Drive папкасының ID-сы (36 символ). Папка жоқ болса, бірінші файл құрылған кезде автоматты түрде жасалады.

 • page_id

  Өрістердің бір неше листі болса, мысалы, документта бірнеше лист болса, бағдарламадағы беттердің кезеңі (сан немесе сызық), немесе файлдарды құруға пайдаланылатын листтердің нөмірлерін көрсетуге болады.

Ағымдағы күні жаңа датаны, рандомтанның нәрселерін немесе басқа мәліметтерді құру үшін функцияларды қолдану қажет.

Тұрақты қатыңзымен байланысты рүсін құру

Сіз солай болса, тақырыптық редакторда байланыс түймесінің мекенжайын жасай аласыз. Сонымен қатар, Typeform деректерін жасау терезесінде Endpoint өрісінен кіріп отыруға болады. URL осы түсініктерге сәйкес көрінетінше болуы мүмкін (жаңау үшін тұрақты болады).

https://dimaker.app/api/v1/typeform-create/?doc_id=b75b01cf-c732-49c6-80a0-77dd051a8299&folder_id=5a390b28-9845-4c01-b94a-7d252b115e2e&mail_id=fb5eff48-4c08-4df7-a9e6-29e17896317c&secure=8453bc41-с34у-4ead-80e8-c4e76175a11b

Жолның бұрышы бойынша тізім:

 • https://dimaker.app/api/v1/typeform-create/? - Байланыс мекенжайы
 • doc_id=b75b01cf-c732-49c6-80a0-77dd051a8299 - Документ ID-сы
 • folder_id=5a390b28-9845-4c01-b94a-7d252b115e2e - Дискке жолақ ID-сы
 • mail_id=fb5eff48-4c08-4df7-a9e6-29e17896317c - Жолау үшін үлгі ID-сы
 • secure=8453bc41-с34у-4ead-80e8-c4e76175a11b - API токені

Әрекеттер арасында арқылыштырушы мәндер & белгісін пайдаланыңыз. Бос байланыс пайдаланбағыңыз. Сұрақтың өзін толтырудан кейін, барлық жұмыстардың дұрыстығын тексеру қалды. Осында, диплом немесе сертификаттың файлы Дискте көрсетілген папкада пайда болады. Mail_id-сын көрсеттігіңізді корсеткеніңіздің жаңауына ие болмаған жағдайда, Typeform пайдаланушыларымен байланыс тізімінде "View deliveries" бөлімінде тарихын сырттауыңызға мүмкіндік бар, "Response" бөлімінде себеп көрсетіледі.


Басқа интеграциялар