DiMaker DiMaker В чём разница?

Блоковий редактор

Документація переведена автоматично з використанням машинного навчання.

Додавання, виділення, зміна, копіювання, переміщені блоків

У DiMaker використовується блоковий редактор документів. Це означає, що кожний елемент - текст, зображення, QR-код - представляє собою окремий блок, який можна вільно переміщувати по сторінці та змінювати його розміри.

У документ можна додати наступні блоки:

  • Текстовий блок
  • Список (маркований, нумерований, контрольний)
  • Зображення
  • QR-код
  • Посилання
  • Лейбл перевірки автентичності

Текстовий блок

Це основний блок для тексту. У нього можна написати як текст, так і змінні, щоб підставити персональні дані.

Текстовий блок

Список

Підтримується три типи списків - маркований, нумерований та контрольний. Суттю є той же текстовий блок.

Зображення

У документ можна завантажувати окремі зображення, наприклад логотип, печатки, підписи та інше. Підтримуються файли у форматі JPG та PNG. Після завантаження зображення можна змінити його розмір та положення на аркуші. Саме зображення також можна змінювати за допомогою змінної при створенні файлів. Для зображення підтримується задання радіуса з'єднання.

Блок із зображенням

QR-код

Вставка спеціального коду для сканування мобільними пристроями. Підтримуються лише URL-посилання. Під час вставки QR-коду потрібно задати URL-адресу, за якою потрібно переходити при скануванні коду. Якщо в полі вказано змінну, то адресу можна задати через таблицю.

Блок із QR-кодом

Посилання

Для PDF файлів, в яких текст окремо від фону передбачена можливість додавати посилання. Посилання - це прозорий блок, клік на який в створеному PDF файлі буде відкривати браузер з потрібним посиланням. Саме посилання можна задати як під час додавання цього блоку, так і через змінну.

Блок із посиланням

Лейбл перевірки автентичності

Лейбл перевірки автентичності забезпечує перевірку автентичності сертифіката шляхом додавання на нього унікального QR коду. При скануванні такого коду буде відкриватись сторінка вашого сайту з інформацією про сертифікат - кому видано, коли та за що. Більше інформації про лейбл у цій статті.


Інша інформація про блоки